52

Jaký význam má voda pro získávání potravy ?

1.                                   2.

Napiš, co obrázky znázorňují.

Obrázek 1:
Obrázek 2:

 

 

Proč lidé takto využívají vodu?