53

Jak lidé využívají pohyb vody ?

Co znázorňuje obrázek 1. ?
Co znázorňuje obrázek 2.?


Doplň následující věty o slova: energie, voda, elektrická energie

Energie získaná z se vodní turbínou mění v pohánějící stroje.
Ve vodních elektrárnách se z pohybu vody získává .

Vodní turbína

                           1.                                              2.