10

Voda pro lidské činnosti

Lidé odedávna využívají vodu i v krajině; budují rybníky pro chov ryb, přehrady pro získávání energie a pro zadržování vody.

Hodně vody se využívá k zavlažování polí a zahrad a při výrobě všech věcí. Bez vody nemůže být ani zemědělství a průmysl.

Voda je také nezbytná pro hašení požárů.

Odedávna lidé využívají vodu také k dopravě. V minulosti právě lodní doprava umožňovala poznávat svět.

V okolí vody lidé odedávna zakládali svá obydlí, v jejím okolí jsou nejčastěji i místa pro odpočinek.

Voda bývá často námětem pro hudbu i pro výtvarné umění a je v létě i v zimě základem mnoha sportů a zábavy.

Při všech vodních sportech je nezbytné zachovávat bezpečnostní předpisy.

Voda je pro lidi nezbytný přírodní zdroj.

11