56

Jak lidé objevovali svět ?

Vyber obrázek lodí, které měly velký význam při objevování světa.


Zjisti některou zajímavost o využívání lodí při poznávání světa.

Kdy to bylo?
Kde to bylo?
K čemu lidé využívají druhou loď?