55

Hasiči využívají vodu k hašení požárů

Hydrant

 

Víš, proč hasiči používají vodu k hašení požárů? Doplň věty:

K hašení se voda používá, protože .
Co je hydrant? Hydrant je:

 

Kdy se voda k hašení nesmí použít? Doplň větu:

Voda se nesmí použít, když hoří
Čeho si na povolání hasiče nejvíce vážíš?
Znáš některého hasiče? Napiš jeho jméno: