46

Lidé vodu využívají všude

 

Kde se ještě využívá voda kromě domácností a škol? Uveď aspoň 3 příklady.
U každého příkladu napiš, k čemu se hlavně využívá.

Příklady míst   

Využívání vody 

Co by se stalo, kdyby nebyla voda? Uveď 3 příklady.
Kdyby nebyla voda