62

Voda je prostředí pohádek

 

Nakresli, jak si představuješ vodníka. 

 

Je tvůj vodník hodný nebo zlý?
Co by měl vodník umět a proč?

 

 

Nahraj svoji kresbu.