3

Vlastnosti vody

Největší hmotnost má kapalná voda o teplotě 4 °C.

Zůstává v zimě pod ledem a mohou v ní i v velkých mrazech přežít ryby a ostatní vodní živočichové.

Ze zkušeností i z pokusů vyplývá, že ve vodě se dobře rozpouští cukr, sůl a mnoho dalších látek.

 

Voda je dobré rozpouštědlo – to je velmi důležitá vlastnost vody.

Kapalná voda tak přenáší různé látky v tělech všech organismů.

Je nezbytnou součástí i našeho těla.

Jen některé látky se ve vodě nerozpouštějí (např. písek).

 

A některé látky (např. olej) se sice ve vodě nerozpouštějí, ale mohou se v ní jemně rozptýlit.

Obr. průřez rybníkem- nahoře led , pod ním voda s živočichy a rostlinami
11