15

Proveď jednoduchý pokus

 

Do jedné nádoby nalej vodu. Do druhé nádoby nalej rovněž vodu a přidej lžičku soli.

 

Kolik látek je v první nádobě?
Kolik látek je ve druhé nádobě?
Můžeme zrakem zjistit, že se počet látek v nádobách liší? Vysvětli
Co se stalo se solí ve vodě?
Kterou vlastnost soli z toho můžeš odvodit?

Co můžeme říci o soli? Doplň: Sůl je ve vodě .