16

Pozoruj odlišnosti

Stejný pokus jako se solí si připrav s cukrem a pískem. Popiš, co se rozpouští.

Rozpustí se písek ve vodě (ano/ne)?
Rozpustí se cukr ve vodě (ano/ne)?

 

Vyvoď závěr:

Cukr je písek je .

Dej do skleničky trochu vody, přilej do ní trochu oleje.

Co se stalo s olejem? Rozpustil se olej ve vodě? .

 

Potom obsah skleničky protřepej. Co se stalo? Vyber kliknutím větu, která popisuje, co se s olejem ve vodě po protřepání stalo.