12

Šetření vodou

Voda je vzácná kapalina, bez které nemůžeme žít.

Zbytečně plýtvat vodou je velmi nesprávné jednání. Vody na Zemi není neomezené množství a potřebujeme jí stále více.

Vodou  se máme naučit šetřit. Neznamená to, že bychom neměli udržovat čistotu, ale můžeme  se chovat tak, že vody spotřebujeme méně: nenecháváme vodu zbytečně téct, používáme šetrná zařízení pro spotřebu vody a podobně.

Za pitnou vodu je také třeba platit, a tak pokud vodou plýtváme, plýtváme i penězi, které  bychom mohli využít daleko lépe. 

Pamatujme, že vodou máme šetřit a že  plýtvání vodou vyžaduje  i více peněz.  

11