12

Zopakuj si

 

Kde je v přírodě voda ve skupenství plynném? Kde je ve skupenství kapalném a kde ve skupenství pevném?

Napiš ke každému příklady.

 

Skupenství plynné:
Skupenství kapalné:
Skupenství pevné: