10

Prohlédni si obrázek zvětšených sněhových vloček.

Všimni si, jaké různé tvary mohou sněhové vločky mít.

Nakresli si zjednodušeně 3 tvary  sněhových vloček na papír a spoj konce tvarů vloček.  Spočítej počet stran a úhlů základního geometrického tvaru všech vloček.

Doplň zjištěné číslo před druhou část slova úhelník.
Sněhové vločky
Jaký geometrický tvar mají vločky?