8

V jakých skupenstvích a v jakých podobách bývá voda v přírodě ?

 

Doplň: Voda bývá v přírodě jako plyn v

 

Z mraků se někdy tvoří vodní sážky. Uveď nejméně 4 příklady různých vodních srážek:

Vodní srážky jsou
Z toho kapalné vodní srážky jsou například:
Z toho pevné vodní srážky jsou například:

 

 

Na povrchu země bývá voda jako kapalina v