2

Podoby vody v přírodě

 

Potok
Rybník

V přírodě se voda vyskytuje v různých podobách a její vlastnosti jsou neobyčejně důležité pro život.

Může být v pevném skupenství jako led nebo sníh, může být v kapalném skupenství nebo v plynném skupenství jako vodní pára v mracích..

Z jednoho skupenství přechází do druhého, ale stále je to voda.

Vodní pára se při zemi sráží v podobě kapek jako rosa, velké množství vytváří mlhu. V zimě za teploty pod 0 0 C tuhne a vzniká námraza nebo jinovatka.

Vodní páry ve výšce v ovzduší vytvářejí různé mraky. Při ochlazování vzduchu v jejich okolí se v nich tvoří vodní srážky. Známe je v různém skupenství jako déšť, kroupy či různý sníh.

Pevné vodní srážky mají různý tvar podle toho, jak rychle se mění okolní teplota prostředí. 

Děšť
Mlha
Sníh
Led
11