36

Co se postupně stává s vodou v přírodě ?

 

Vytiskni si obrázek. Červenou obtáhni šipky naznačující, odkud se voda vypařuje. Modrou obtáhni šipky naznačující vodní srážky dopadající na zemský povrch. Hnědou obtáhni šipky znázorňující pohyb vody na povrchu a pod povrchem.


Odpověz na doplňující otázky
.

S čím souvisejí změny skupenství?
Co způsobuje vypařování vody v přírodě?

Tomuto pohybu vody v přírodě se říká oběh vody.

Zkus vysvětlit toto označení: