34

Co se může stát s dešťovou vodou ?

 

Přiřaď k číslům do tabulky slova, která vyjadřují, co se děje s vodou na povrchu země. 

Slova k přiřazování:     stéká  -  vsakuje se -  vypařuje se – přijímají ji rostliny.

 

Voda

1.
2.
3.
4.