7

Oběh vody

Oběh vody v přírodě

 

Oběh vody v přírodě způsobuje sluneční záření, které ohřívá zemský povrch.

Při vyšší teplotě prostředí se voda rychleji vypařuje a mění se v plyn – vodní páru. Čím je tepleji, tím se voda vypařuje rychleji.

Voda se vypařuje z celého povrchu Země – z kapalné vody, z těl rostlin i ostatních organismů i z pevného sněhu a ledu.

Vodní pára stoupá vzhůru a vytváří mraky, které se pohybují v různé výšce nad zemským povrchem.

Ochlazením se vodní pára v mracích sráží a vznikají vodní srážky – nejčastěji déšť.

Po dešti kapalná voda stéká po zemském povrchu a část se jí hromadí v jezerech, rybnících, v řekách a nejvíce v mořích a oceánech.

Část vody se vsakuje do půdy, kde se hromadí jako podzemní voda. Odtud se jí část dostává do těl rostlin a živočichů.

Pohyb vody z vyšších míst na nižší místa působí na okolní prostředí a mění povrch země. V pohybu vody je velké množství energie.

Voda působí dlouhodobě na své okolí a krajiny postupně mění. Prohlubuje koryta řek a přenáší části povrchu země.

 

 

Oběh vody stále zajišťuje obnovu sladké vody na souši. V každé krajině je tolik sladké vody, kolik se do ní dostane vodními srážkami.

Bez vody není života - rostliny usychají a vadnou, zvířata a lidé umírají. Mnohé organismy žijí přímo ve vodě.

 

U nás je v každé krajině nějaká voda. Stojatá voda bývá v různých vodních nádržích, jako jsou rybníky, jezera i studánky.

Tekoucí voda ve vodních tocích, například v potocích, říčkách a řekách.

Množství vody je i u nás v různých krajinách odlišné. Někde prší často a vydatně, jinde daleko méně.

11