35

Jaké jsou různé podoby vody na zemi ?

Doplň k číslům z obrázku správná slova:

déšť     voda podzemní     voda povrchová      led     voda slaná       voda sladká      sníh    voda mořská      vodní pára

Slova voda slaná a voda sladká zařazuj jako poslední

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.