89

Jak se v krajině zadržuje voda ?

Jak se jmenují vodní nádrže, které lidé stavějí pro chov ryb?
Jak se jmenují vodní nádrže, u kterých lidé budují vodní elektrárny?
Jaký další význam mají tyto vodní nádrže?
Zjisti názvy 3 různých druhů vodních nádrží u nás:
Kde je u vás nejbližší vodní nádrž a která to je?
Vyfotografuj některou vodní nádrž a vlož sem.