87

Jak může voda škodit ?

 

Co může způsobit příliš mnoho deště v krátké době?

 

Zjisti, zda vaše obec nebo okolí bylo v posledních letech nějak postiženo nadbytkem nebo naopak nedostatkem vody.

Požádej některého dospělého, aby ti sdělil zkušenosti z takové události a připrav si informaci pro kamarády.

 

Nakresli, jak si představuješ takovou událost. Kresbu vlož sem.