90

Kde je ve světě nedostatek vody?

Napiš podle mapy název největší pouště:
Jakou barvou se na mapě vyznačují místa s nedostatkem vody?
Kterým slovem se taková místa označují?
Přečti z mapy názvy některých míst s nedostatkem vody.