15

Nedostatek a nadbytek vody

V krajině máme vždy tolik vody, kolik do ní dodají vodní srážky. Velmi škodlivé je rychlé odvádění vody z krajiny, například napřimováním vodních toků a snižováním rozlohy zeleně v krajině. 

Náhlé velké vodní srážky způsobují často záplavy a povodně, které ohrožují a ničí životy lidí i všechno, co  potřebujeme k životu.

Naopak sucho obvykle znamená snadný vznik požárů. Nedostatek vody v přírodě  ničí rostliny i zvířata, způsobuje  neúrodu na polích  a nedostatek  potravin pro lidi.

V některých částech světa je málo vody a lidé i ostatní živočichové tam trpí nedostatkem vody. V těch místech  lidé musí  pro vodu  chodit  často velmi daleko. Snadno se tam šíří různé nebezpečné nemoci a život trvale ohrožuje nedostatek potravin a hlad.

V boji proti suchu je důležitá i mezinárodní spolupráce zemí.

Při cestách do míst, kde není dostatek pitné vody je důležité být velmi opatrný a pít vodu pouze z uzavřených nádob, protože hrozí nebezpečí nemocí.  

11