14

Hospodaření s vodou

Vody si máme vážit a nesmíme ji znečišťovat!

Hospodaření s vodou se týká velmi mnoha lidských činnosti; je to  hlavně zajišťování pitné vody, zajišťování odvodu  znečištěné vody (kanalizace), ochrana vody v krajině, ochrana vodních toků a vodních nádrží, odpovědné nakládání s vodou na polích a v lesích. Velký význam pro zadržování vody v krajině mají rostliny, zvláště lesy.

Správné hospodaření s vodou je nejdůležitější ochranou před suchem i před povodněmi. 

11