7

Vyber jednu z možností : 

 

Vyber jednu z možností  a doplň větu: Voda je