15

Napiš 2 příklady, jak můžeme šetřit vodou

 

1.
2.