66

Zkus splnit další úkol

 

Doplň do tabulky, co v ní schází:

přírodní zdroj

surovina/materiál výrobek
papír
sýr
písek
ropa
dřevo
bavlněná látka

Zapiš ty suroviny z tabulky, které vymysleli lidé.