65

Z čeho jsou různé věci ?

 

Vyber si několik věcí ze svého okolí a zjisti co je surovinou pro jejich výrobu,
                                                             co je základním přírodním zdrojem pro tyto suroviny. 

Úkol můžeš řešit zjednodušeně: Některé věci (např. auto) se skládají z mnoha jednotlivých částí.

Uveď vždy pouze jednu část (např. volant od auta). 

Suroviny stačí uvádět pouze hlavní a přibližně (např. kov, dřevo,..) a přírodní zdroj stačí buď z živé přírody nebo z neživé přírody.

 

      Výrobek Surovina/Materiál     Přírodní zdroj