63

Z čeho jsou různé věci ? 

Přiřaď k názvům přírodních zdrojů obrázky věcí, které se z nich vyrábějí.

benzínem (v kanystru)
kniha
sklenice
ropa
písek
dřevo