63

Z čeho jsou různé věci ? 

Přiřaď k názvům přírodních zdrojů obrázky věcí, které se z nich vyrábějí.

benzínem (v kanystru)
sklenice
kniha
ropa
dřevo
písek