63

Z čeho jsou různé věci ? 

Přiřaď k názvům přírodních zdrojů obrázky věcí, které se z nich vyrábějí.

sklenice
benzínem (v kanystru)
kniha
ropa
písek
dřevo