64

Která slova lidé často používají

Přiřaď obrázky pod odpovídající slova.

dřevo
kniha
papír
přírodní zdroj
surovina
výrobek

Přiřaď také pod tato slova odpovídající obrazky.

džbán
sklovina
písek
výrobek
surovina
přírodní zdroj