64

Která slova lidé často používají

Přiřaď obrázky pod odpovídající slova.

papír
dřevo
kniha
přírodní zdroj
surovina
výrobek

Přiřaď také pod tato slova odpovídající obrazky.

písek
džbán
sklovina
výrobek
surovina
přírodní zdroj