64

Která slova lidé často používají

Přiřaď obrázky pod odpovídající slova.

kniha
dřevo
papír
přírodní zdroj
surovina
výrobek

Přiřaď také pod tato slova odpovídající obrazky.

sklovina
džbán
písek
výrobek
surovina
přírodní zdroj