12

Využij zkušeností

 

Popiš vlastnosti vody ve skleničce pro pití a vlastnosti ledu.

Vlastnosti vody ve skleničce:
Vlastnosti ledu:
Jsou to dvě různé látky nebo je to jedna látka?
Jak to zjistíš?

Vyber a doplň správné slovo do věty:   stejných   -   různých

Porovnal(a) jsem vodu ze skleničky  a led za  podmínek.

Doplň slovo :  Udělal(a) jsem    p k s 

Dopiš větu:         O vlastnostech různých látek se přesvědčujeme a .