3

Všechno kolem nás je z nějakých látek

Části přírody a lidské výtvory jsou z různých látek. Ty mají různé vlastnosti.           

Vlastnosti věcí a látek můžeme zjišťovat zrakem, chutí, hmatem, čichem i sluchem. 

Některé vlastnosti známe ze zkušenosti, jiné můžeme zjistit pokusem.

Např: 

Ze zkušeností i z pokusů vyplývá, že voda dobře rozpouští cukr, sůl i jiné látky. Voda je dobré rozpouštědlo, cukr je látka rozpustná ve vodě.

To zjistit pouze pozorováním obvykle nemůžeme.

V chladu voda ztuhne v led, teplem se led rozpustí, při vyšší teplotě se rychleji vypaří a v chladu opět voda ztuhne. 

11