90

Co je nejlepší nakládání s odpady ? 

 

Doplň příklad odpadu, z kterého vznikají druhotné suroviny.

Potom uveď výrobky, které se mohou z druhotných surovin vyrobit.

 

  Druhotné suroviny    

         Vznik (odpad)          Výrobek
  Sebrané vytříděné sklo     
  Balík vytříděných plastů   
  Balík vytříděného papíru