89

Co je recyklace ?

 

Jak se říká vytříděným odpadům, které mohou druhotně zastoupit čili nahradit suroviny získané z přírodních zdrojů?

 

Vylušti cizí slovo, které znamená nové čili druhotné využívání odpadů:

1. první slabika slova „republika"
2. první dvě slova označující sport, ve kterém se jezdí na kole.
3. první tři písmena opaku slova záporný.
4. poslední slabika slova „více“.

 

 

Zjištěné slovo je