88

Co je druhotná surovina ? 

 

Přiřaď k naznačenému postupu nejprve získávání a poté naopak odložení knihy, kterou už nepotřebuješ, slova:

Strom
Odložená kniha
Papír
Dřevo
Kniha
Vytříděný papír
Přírodní zdroj
Surovina
Materiál
Výrobek
Odpad
Druhotná surovina

 

 

Co šetří druhotná surovina?