92

Proč se říká bioodpad ?

 

Uveď příklady odpadů, kterým se říká bioodpad.

 

Vyber, co platí: Společným znakem bioodpadu je, že pochází z přírody.

Řecké slovo bios znamená život, a proto se odpadům z živé přírody říká
Který bioodpad se nemá dávat do třídících nádob? Uveď příklady