25

Podobně se někdy sbírají kovy, které se pak používají v hutích při výrobě různých kovů na nové výrobky.

Odpadu, který se může znovu využít místo přírodních zdrojů, se říká druhotné suroviny.

Takovému znovuvyužití látek se říká recyklace.

 

Ze zbytků potravin, listí a dalších částí rostlin vzniká bioodpad.  V přírodě se listy i zbytky ostatních organismů v půdě rozkládají.

A my můžeme přírodu napodobit – připravit kompost. Ten se pak používá ke zlepšení úrodnosti půdy.