95

Kam s nimi ?

Co s odpady, které nemůžeš odložit do třídících nádob ve vašem okolí? Přesuň je, kam patří.

magnetofon
baterie
syntetická barva
jed na potkany
zbytek prášků
lednice
televize
stůl
elektroobchod
nebezpečný odpad
lékárna
velkoobjemový odpad

 

Napiš příklady dalších nebezpečných odpadů
Víš, kam s nimi? Uveď jednu z možností: na sběrný dvůr NEBO až se budou sbírat NEBO nevím