99

Co  a proč se nikdy nesmí spalovat ?

Spalováním plastových lahví, kelímků od jogurtů a dalších podobných
odpadů vznikají velmi jedovaté látky, které unikají do ovzduší v podobě kouře.

Velké spalovny odpadů musí mít zařízení pro odstraňování jedovatých látek.

 

Jsou zařízení pro odstraňování jedovatých látek u každých kamen?

Proč se někteří lidé přesto chystají takové odpady spalovat? 

Smí se člověk chovat tak, že ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní lidi? Proč? Vysvětli!                   


Smí se člověk chovat tak, že ohrožuje ostatní lidi? Proč? Vysvětli!