101

O čem to svědčí ?

Je někde v okolí to, co znázorňuje obrázek?

Divoká skládka
Usuď, proč se tomu říká divoká skládka?
O čem svědčí, když to v okolí není?
O čem svědčí, když to v okolí je?
Jak bys mohl(a) přispět k tomu, aby taková místa už kolem nás nebyla?
Čím je taková skládka nebezpečná?
Uvaž a uveď alespoň dva příklady: