97

A když sběrný dvůr někde není ?

 

 

Prohlédni si obrázek a řekni, v kterých obcích bývá takové hlášení?     

 

Kde je u vás nejbližší sběrný dvůr?