10

Měření teploty

Někdy je nám teplo, jindy zima, používáme studenou, nebo teplou vodu, občas máme zvýšenou teplotu. Říkáme, že věci, látky i živé bytosti mají různou teplotu.

Teplotu měříme teploměrem. Porovnáváme teplotu s dohodnutou jednotkou teploty. Je to nejčastěji stupeň Celsiův (°C.)

Základem Celsiovy stupnice je teplota, při které za normálních podmínek led taje, to je 0 °C. Teplota, při které se voda vaří, je 100 °C.

Teploty nižší než 0 °C označujeme znaménkem - (minus) a teploty vyšší označujeme znaménkem + (plus), které se obvykle nepíše.

11