38

Jak změříme objem pevné látky ?

Nalej do odměrného válce 200 ml vody. Uvaž na nit kostku z plastelíny nebo kamínek a ponoř ji do vody ve válci.

Přečti, ke kterému dílku stupnice stoupla hladina vody.

Kámen před ponořením
Kámen ve vodě
Jaký objem má kostka? Objem kostky je ml.