9

Měření objemu

Věci zaujímají více nebo méně místa či prostoru  – třeba v bytě, v tašce, ve skříni apod.

Přesně říkáme, že mají různý objem.

Objem můžeme porovnáním odhadnout – něco je menší a něco větší.

Často je nezbytné objem přesně změřit. Přitom se porovnává objem zjišťované věci s dohodnutou jednotkou objemu.

Základní dohodnutou jednotkou pro měření objemu kapaliny  je  jeden litr.

1 litr je množství kapaliny, která se vejde do krychle o délce každé strany 1 dm.

V praxi se používají i větší jednotky jako hektolitr - hl100 l = 1 hl

A často se používají i menší jednotky jako mililitr - ml:  1 l  = 1000 ml 

Pevné věci se musí změřit a jejich objem se potom musí vypočítat (to se budeme učit později).

Ke zjišťování objemu látek můžeme použít různé nádoby.

Například v odměrném válci se dá měřit nejen objem kapalin, ale i malých předmětů ponořených do kapaliny.

11