28

Zjišťuj hmotnost různých věcí

 

Zjisti hmotnosti různých věcí a vyjádři je v gramech.

Hmotnost láhve od minerálky:
Hmotnost jednoho jablka:
Hmotnost tří jablek:
Měla všechna tři jablka stejnou hmotnost?


Odhadni:

v jakých jednotkách se odvažují léky v lékárnách?
v jakých jednotkách se odvažují brambory pro obchod?
v jakých jednotkách se odvažuje písek?
Zjisti hmotnost svého sešitu a vyjádři ji v gramech:
A zjisti hmotnost některé knihy a vyjádři ji v gramech: