25

Jaký je vztah mezi jednotkami délky ? 

 

Doplň k číslům vedle obrázku větší a menší jednotky délky než je metr.

 

1.
2.
3.
4.
Příklad: