20

Měření v jednotkách

Lidé se domluvili, že délku budou porovnávat s dohodnutou jednotkou
Základní dohodnutou jednotkou délky, podle které se u nás měří, je jeden metr.

Jednotka 10x menší než je m je 1 ()

Jednotka 100x menší než je m je 1     (

Jednotka 1000x menší než je m je 1       (

Jednotka 1000x větší než je m je 1   ()

Kterým písmenem je označena délka nejdelší strany krabice?
Jak je označena další strana, která vymezuje délku dna krabice?
Jak se označuje strana, která vyjadřuje výšku krabice?

Opatři si podobnou krabici a změř její jednotlivé strany.

a =  cm    b = cm    c =  cm