20

Měření v jednotkách

Lidé se domluvili, že délku budou porovnávat s dohodnutou jednotkou
Základní dohodnutou jednotkou délky, podle které se u nás měří, je jeden metr.

Jednotka 10x menší je 1         

Jednotka 100x menší je 1           

Jednotka 1000x menší je 1         

Jednotka 1000x větší je 1        

Kterým písmenem je označena délka nejdelší strany krabice?
Jak je označena další strana, která vymezuje délku dna krabice?
Jak se označuje strana, která vyjadřuje výšku krabice?

Opatři si podobnou krabici a změř její jednotlivé strany.

a =  cm    b = cm    c =  cm