46

Jak vyjádříme, co bylo a co je?

 

Uveď příklad děje, který probíhal včera a nyní už neprobíhá.

Včera
Dnes

 

Uveď příklady dějů, které probíhají stále.

Stále
Stále