50

Kde a čím se měří krátký čas ?

 

Odměř stopkami jednu sekundu.

Zjisti z internetu, jaký  je v současné době nejrychlejší čas běhu na 100 m.