17

Využij zkušenosti

 

Co zůstane, když shoří dřevo? Vznikne
Je možno vzniklou látku ochlazením změnit zpět na dřevo? Původní látka ochlazením